Skiftestue

Skiftestue

Skiftestuen har åpent fra kl. 08:30 – 12:00 og fra 12:30-15:00 mandag til fredag. Pasienter som har fastlege ved kontoret er velkommen til å bruke denne tjenesten.

Du må bestille time på skiftestue. ta kontakt pr. telefon, via besøklegen.no (kontakt resepsjonen) eller henvend deg i resepsjonen

Etter henvisning fra fastlegen utfører skiftestuen ulike prosedyrer. Eksempler er:

 • 24 timers blodtrykksmåling
 • Spirometri4410_arthurarnesen
 • PEF-måling
 • EKG (elektrokardiogram)
 • Zenicor-EKG
 • Intravenøs behandling
 • Vaksinasjon
 • Blodtransfusjon
 • Gipsing
 • Audiometri (hørselstest)
 • Kirurgi

Vi utfører flere prosedyrer som du kan få utført uten henvisning fra legen din, men ved behov vil sykepleier ta kontakt med fastlegen for vurdering. Noen eksempler på dette kan være:

 • Sårskifte
 • Injeksjoner
 • Suturfjerning
 • Blodtrykksmåling
 • Øreskylling