Prisliste

Prisliste

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen.
Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. Dette gjelder blant annet

  • barn under 16 år
  • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
  • personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav (inkluderer soldater i førstegangstjeneste)
  • gravide på svangerskapskontroll
  • personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom, for eksempel klamydia og gonoré

 

Lege Egenandel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 155 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 204 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 209 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 245 kroner
Konsultasjon hos/eller sykebesøk fra spesialist 351 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 56 kroner
Laboratorieprøver 55 kroner
Røntgen 250 kroner
​E-konsultasjon ​155 kroner
​Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist ​66 kroner


Hånd