Lab og Skiftestue

Laboratoriet og Skiftestue

Prøvetaking og time ved skiftestue avtales med hjelpepersonell på forhånd. Du kan bestille time for dette på telefon, Helsenorge eller ta kontakt med resepsjonen.  Du trenger ikke time om du har vært til konsultasjon hos lege samme dag.

Blodprøver som skal sendes til UNN for analysering må være tatt innen: Silsand legekontor kl.14:00. På fredager og før helligdager må disse være tatt innen kl:13.00.

Når det gjelder utekontorene – ta kontakt med oss pga postgang er forandret.

Rekvirering av prøver
For å få tatt prøver må legen ha bestilt prøver til deg. Har du vært til time på legekontoret er prøvene bestilt elektronisk og personalet på laboratoriet vil finne rekvisisjonen. Hvis du har fått rekvisisjon fra lege på sykehuset må du vise denne rekvisisjonen til den som skal ta prøven.

Skiftestue
Etter henvisning fra fastlegen utfører skiftestuen ulike prosedyrer. Eksempler er:

 • 24 timers blodtrykksmåling
 • Spirometri4410_arthurarnesen
 • PEF-måling
 • EKG (elektrokardiogram)
 • Zenicor-EKG
 • Intravenøs behandling
 • Vaksinasjon
 • Blodtransfusjon
 • Gipsing
 • Kirurgi

Vi utfører flere prosedyrer som du kan få utført uten henvisning fra legen din, men ved behov vil sykepleier ta kontakt med fastlegen for vurdering. Noen eksempler på dette kan være:

 • Sårskifte
 • Injeksjoner
 • Suturfjerning
 • Blodtrykksmåling
 • Øreskylling