Kreftpoliklinikk

Kreftpoliklinikk

Tilbudet
Hvis du er kreftsyk eller en av dine nære er rammet av denne sykdommen, skal du ha mulighet til å ta kontakt med oss. Tjenesten skal være lett tilgjengelig for deg. Tilbudet gjelder kreftsyke uansett alder, type kreft eller hvor lenge du har vært syk. Med kreftsykdom følger ofte mange sammensatte problemer som rammer både den syke og de pårørende. Kreftsykepleier/-koordinator skal støtte alle som er involvert i kreftrammedes livssituasjon. Interkommunalt kreftsykepleier og kreftkoordinator yter tjenester til Berg, Torsken og Tranøy kommune, samt Lenvik, Sørreisa og Dyrøy kommune.

Kreftsykepleier

 • Kreftsykepleier kan gi cellegiftkurer på poliklinikken DMS Midt-Troms, Finnsnes
 • Gi informasjon og veiledning til deg som er syk og til dine pårørende
 • Tilbudet er også for deg som er ferdig med sykdommen og behandling, men trenger hjelp til å komme videre, livet etter kreft
 • Tilrettelegge for å hjelpe deg ved behov for pleie og omsorg i hjemmet. Dette i  samarbeid med hjemmesykepleien eller andre
 • Utøve kreftsykepleie med respekt for deg og dine sin integritet, ressurser og opplevelsen ved å være kritisk syk
 • Behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fremme      rehabilitering
 • Oppfølging av dine barn som er spesielt sårbar når mor eller far er syk
 • Gi støtte og yte omsorg til deg og dine, og fremme deres medbestemmelse
 • Tar ansvar for deg når du er i en livsavsluttende fase og ivareta din familie, og sikre en verdig død
 • Samtale med etterlate

Kreftkoordinator

 • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
 • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunen
 • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende
 • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen

Kontakt
Den kreftrammede kan selv ta kontakt med kreftsykepleier – koordinator. Det kan også gjøres via fastlege, sykepleier, eller andre på sykehuset kan sende henvisning. Tjenesten er gratis (unntatt cellegiftbehandling som inngår under frikortordningen)


Kreftsykepleier
: May-Iren Vikestad
may-iren.vikestad@lenvik.kommune.no

Kreftkoordinator: Daniel Henriksen-Schmid
daniel.henriksen@lenvik.kommune.no

Felles telefon: 481 45 134

Postadresse:
DMS Midt-Troms
Postboks 600
9306 Finnsnes

Diverse informasjon om kreftsykepleie/kreftkoordinator