Ferie & stengt

Informasjon om legedekning i sommerferien 2018 for legekontorene på Stonglandseidet, Skaland, Gryllefjord, Sifjord og Silsand.

 

I forbindelse med avvikling av ferie for leger og hjelpepersonell ved Senjalegen avd. Silsand legekontor/utekontor, vil utekontorene bli stengt noen uker.

 

Lokalkontorene har sommerstengt i følgende uker:

Sifjord legekontor: uke 28,29,30 og 31

Gryllefjord legekontor:12.07, uke 29, 30, 31 og 32

Skaland legekontor: 28, 29, 30 og 31

Stonglandseidet legekontor: 05.07 og uke 29, 30, 31 og 32

 

Silsand legekontor vil ha vanlig åpningstid hele sommeren:

Mandag-fredag kl:08.00-15.30 (telefontid 9-11.00 og 12-14.00)

Ved behov for øyeblikkelig hjelp etter kl: 15.30, ring Interkommunal legevakt på tlf. 116117 eller ved medisinsk nødhjelp ring 113