Diabetespoliklinikk

Diabetespoliklinikk

I  Det er ansatt en diabetessykepleier i 50 % interkommunal stilling  i Lenvik kommune– Berit Fjellstad Viken. Det er fastleger som henviser pasienter til poliklinikken. Diabetessykepleier vil ha løpende inntak.

Målgruppen er voksne med diagnostisert diabetes type 1 og type 2 med behov for veiledning og oppfølging. Barn og gravide med diabetes, samt brukere av insulinpumpe, må følges opp av spesialisthelsetjenesten.

Diabetespoliklinikken kommer som et tillegg til fastlegens oppfølging av pasienten. Det skal ikke være en erstatning for oppfølging fra fastlege, og diabetessykepleier skal ikke overta ansvaret for pasienten. Fastlegen har fortsatt hovedansvaret for pasientens medisinske behandling. Det er fastlege som skriver ut resepter.

Diabetessykepleier vil gi veiledning i forhold til livsstil, kosthold, fysisk aktivitet røyking etc. I tillegg opplæring og veiledning i bruk av utstyr, samt undersøkelse av føtter, blodtrykk, puls m.m. Diabetessykepleier vil kunne komme med forslag til endring av behandling, og det vil være opptil fastlege og følge anbefalinger.