Diabetes og kreft pol

Diabetespoliklinikk

Det er fastleger som henviser pasienter til poliklinikken. Diabetessykepleier vil ha løpende inntak.

Målgruppen er voksne med diagnostisert diabetes type 1 og type 2 med behov for veiledning og oppfølging. Barn og gravide med diabetes, samt brukere av insulinpumpe, må følges opp av spesialisthelsetjenesten.

Diabetespoliklinikken kommer som et tillegg til fastlegens oppfølging av pasienten. Det skal ikke være en erstatning for oppfølging fra fastlege, og diabetessykepleier skal ikke overta ansvaret for pasienten. Fastlegen har fortsatt hovedansvaret for pasientens medisinske behandling. Det er fastlege som skriver ut resepter.

Diabetessykepleier vil gi veiledning i forhold til livsstil, kosthold, fysisk aktivitet røyking etc. I tillegg opplæring og veiledning i bruk av utstyr, samt undersøkelse av føtter, blodtrykk, puls m.m. Diabetessykepleier vil kunne komme med forslag til endring av behandling, og det vil være opptil fastlege og følge anbefalinger.

 

Kreftpoliklinikk

På kreftpoliklinikken jobber en kreftsykepleier og en kreftkoordinator med å ta vare på deg som er kreftsyk, eller pårørende av kreftsyke, gjennom behandling og oppfølging.Kreftpoliklinikken er også for deg som er frisk etter behandling og trenger hjelp med livet etter kreften, og for etterlatte som trenger støtte. Tilbudet er et interkommunalt samarbeid med Sørreisa og Dyrøy kommune.

Kreftpoliklinikken kan blant annet hjelpe med:

  • Gi cellegiftkurer.
  • Gi informasjon og veiledning til deg som er syk og dine pårørende.
  • I samarbeid med hjemmesykepleien og andre, hjelpe med koordinering og tilrettelegging av hverdagen for deg som har pleie- og omsorgsbehov.
  • Følge opp barn av kreftsyke
  • Ta ansvar for deg og dine hvis du kommer i en livsavsluttende fase, og sikre en verdig død.
  • Samtale med etterlatte.

Kontakt:

Som kreftrammet kan du selv ta kontakt med kreftpoliklinikken. Det kan også gjøres via fastlege, sykepleier eller personell på sykehus som kan sende henvisning.

Telefon: 48 14 51 34.

Adresse: Distriktmedisinsk senter, Helseveien 23, Pb. 600, 9306 Finnsnes.