Diabetes og kreft pol

Diabetespoliklinikk

Senja kommune har ikke diabetessykepleier per nå.

 

Kreftpoliklinikk

På kreftpoliklinikken jobber en kreftsykepleier og en kreftkoordinator med å ta vare på deg som er kreftsyk, eller pårørende av kreftsyke, gjennom behandling og oppfølging.Kreftpoliklinikken er også for deg som er frisk etter behandling og trenger hjelp med livet etter kreften, og for etterlatte som trenger støtte. Tilbudet er et interkommunalt samarbeid med Sørreisa og Dyrøy kommune.

Kreftpoliklinikken kan blant annet hjelpe med:

  • Gi cellegiftkurer.
  • Gi informasjon og veiledning til deg som er syk og dine pårørende.
  • I samarbeid med hjemmesykepleien og andre, hjelpe med koordinering og tilrettelegging av hverdagen for deg som har pleie- og omsorgsbehov.
  • Følge opp barn av kreftsyke
  • Ta ansvar for deg og dine hvis du kommer i en livsavsluttende fase, og sikre en verdig død.
  • Samtale med etterlatte.

Kontakt:

Som kreftrammet kan du selv ta kontakt med kreftpoliklinikken. Det kan også gjøres via fastlege, sykepleier eller personell på sykehus som kan sende henvisning.

Telefon: 48 14 51 34.

Adresse: Distriktmedisinsk senter, Helseveien 23, Pb. 600, 9306 Finnsnes.