Senjalegen avdeling Silsand

Velkommen til Senjalegen avdeling Silsand. Her vil du finne informasjon om legekontorene på Silsand, Sifjord,Gryllefjord, Skaland og Stonglandseidet.


Koronavaksinasjon i Senja kommune
Senja kommune er i gang med å vaksinere befolkningen mot covid-19. Kommunen ber alle over 18 år registrere seg om de ønsker vaksine eller ikke, slik at vi kan sette opp vaksinekø.

Senja Kommune – Koronavaksinasjon

Vaksinasjonstelefonen har åpent fra 09:00 til 14:00 alle hverdager. Telefonnummer er: 77 87 13 13


Generell info og spørsmål om korona:
For generell info og råd

Dersom du ønsker helsehjelp og vurdering hos lege kontakt med fastlege eller legevakt:
Har du spørsmål rundt egen helsesituasjon eller behov for legehjelp?

 • Senjalegen avd. Finnsnes 77 87 14 10
 • Senjalegen avd. Silsand 77 88 30 00
 • Finnsnes Interkommunale Legevakt 116 117

Teststasjon Senja kommune
Har du behov for koronatest eller lurer på om du bør teste deg?

 • Svar på test finner du ved innlogging på helsenorge.no
 • Ved positiv test vil du bli kontaktet av smittesporingsteamet

Smittesporing Senja og Sørreisa
Er du i smittekarantene eller isolasjon og har spørsmål/henvendelser tilknyttet dette eller smitteoppsporing?

 • Telefon 77 88 33 33 alle dager 08.00-23.00

Samfunnsmedisinsk avdeling
For spørsmål som ikke lar seg besvare på gjennom punktene over kan en rette henvendelser til kommuneoverlegetjenesten.

Samfunnsmedisinsk avdeling har fem hovedoppgaver:

 • Smittevern
 • Miljørettet helsevern
 • Plan og beredskap
 • Folkehelse og forebygging
 • Annen rådgivning

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig og har nå tatt i bruk Helsenorge. Det er mange som ønsker kontakt med oss og det kan ta litt tid å komme igjennom på telefon.

Vi ber deg ta kontakt via Helsenorge for bestilling av resepter og legetimer som kan vente. Her kan man også komme i kontakt med resepsjonen hvis du har spørsmål.

Senjalegen avdeling Silsand består av hovedkontoret Silsand legekontor og utekontorene Gryllefjord, Sifjord, Stonglandseidet og Skaland legekontor.